Bize Yazın / Contact Us

Yandaki formu kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz / Use the form on the right to contact us.

27 Kemeraltı Cd.
İstanbul, 34425
Turkey

+90 212 2459600

yasal-uyari.jpg

Yasal uyarı FB

FEUSTEL FAIRS & TRAVEL Facebook Sayfası Kullanım Koşulları

 

FEUSTEL FAIRS Facebook sayfasını ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.
 
Facebook sayfasının sahibi Feustel Fairs ve Seyahat Ltd. Şti. olup, sayfa üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi FEUSTEL FAIRS’e aittir. Lütfen sayfayı kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz.
 
1. İşbu sayfa üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Feustel Fairs’e ait olup, sayfaya girmek ve kullanmakla sayfanın kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Feustel Fairs, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, sayfa ve sayfa uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sayfada yayım anında yürürlüğe girer.
 
2. İşbu sayfaya girilmesi veya sayfanın kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. FEUSTEL FAIRS’in, kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.
 
3. FEUSTEL FAIRS facebook sayfasında mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, sayfadaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Feustel Fairs’in facebook sayfasında bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sayfada yer alan durumu arasında farklılık olabilir. facebook sayfasındaki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Feustel Fairs’in facebook sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
 
Facebook Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı
 
FEUSTEL FAIRS işbu sayfa ve sayfa uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sayfada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, sayfayı yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sayfada yayım anında yürülüğe girer. Sayfanın kullanımı ya da sayfaya giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Feustel Fairs, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 
Facebook Sayfasına Link Verilmesi
 
Bu sayfa üzerinden başka sitelere/sayfalara link verilmesi mümkündür, FEUSTEL FAIRS link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı FEUSTEL FAIRS dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı FEUSTEL FAIRS’den bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, FEUSTEL FAIRS bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
FEUSTEL FAIRS bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, FEUSTEL FAIRS’in uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.
 
Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı

FEUSTEL FAIRS facebook sayfasının sahibi Feustel Fairs Seyahat Ltd. Şti.’dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu facebook sayfasının sunumu FEUSTEL FAIRS’in ya da FEUSTEL FAIRS’in lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. FEUSTEL FAIRS’den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu facebook sayfasındaki bilgilerin ya da bu
sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.
 
Sorumluluğun Sınırlandırılması

Feustel Fairs, bu sayfaya girilmesi, sayfanın ya da sayfadaki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Feustel Fairs, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu sayfaya ya da link verilen sitelere/sayfalara girilmesi ya da sayfanın kullanılması ile FEUSTEL FAIRS’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.